Dlaczego warto oszczędzać energię elektryczną?

Odnawialne źródła energii OŹE

W obecnym technologicznym świecie, aby funkcjonować, pobieramy coraz więcej energii. Transport, chłodnictwo przemysł, to tylko niektóre działy jakie potrzebują ciągłego dostępu do energii. Prąd powstaje dzięki przetworzeniu surowców energetycznych takich jak: ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Oszczędzanie energii, ma wspomagać dwa priorytetowe działania, wspomagać odbudowę środowiska i propagować odnawialne źródła energii. Paliwa kopalniane tylko zanieczyszczają środowisko i przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia człowieka i dewastacji środowiska.

Dlatego należy racjonalnie gospodarować energią
Nie można od razu odciąć się od energii konwencjonalnej, dlatego rządy uruchamiają programy pomocowe dla firm i odbiorców indywidualnych, którzy chcą inwestować w energetykę odnawialną. W tym celu wykorzystuje się:

energię wiatru,
energię słońca, a także biomasę,
energię geotermalną,
energię wody.

Odnawialne źródła energii OŹE, muszą wejść do naszego życia i stać się długofalowym nośnikiem energii. W ostatnim akcie jakie reguluje kwestię korzystania z OZE, i uwagi, na to że definicja odnawialnych źródeł energii nadal nie jest precyzyjna, trwają prace nad jej dopracowaniem. Ustawa prawo energetyczne oznacza, że odnawialne źródła „wykorzystuje się w procesie przetwarzania energii wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

Powyższa definicja daje już oznaki, że nie można wykorzystywać źródeł odnawialnych w sposób długofalowy. Dlatego całkowite wyparcie konwencjonalnych źródeł jest obecnie niemożliwe.

Zasoby energii odnawialnej ocenia się na niewyczerpanie, ocenia się ze w ciągu godziny dociera do nas więcej energii słonecznej niż ta jak jest spożytkowywana i to w skali całego kraju. Zasoby energii słonecznej ocena się na 8350000 EJ, a zapotrzebowanie to 60 Ej. Zatem widać jaka moc drzemie w tym źródle.

Kolejnym źródłem, które ma potencjał jest biomasa, szacuje się, że jej zasoby to ponad 2900 EJ. Sceptycy jednak podchodzą do tego w inny sposób, aby wytworzyć tyle biomasy, która zasiliłaby cały świat w energię cały glob musiałyby nie robić nic innego jak uprawiać rośliny, które mają wysoką kaloryczność. Takie rozwiązanie pozbawia nas możliwości produkcji żywności.

Pod uwagę więc musimy brać zasoby teoretyczne, techniczne i ekonomiczne danego źródła energii. Teoretyczne zasoby danego źródła to ogólnie dostępna ich ilość bez uwzględnienia możliwości technicznych, środowiskowych czy ekonomicznych. Techniczne zasoby, dają nam większe możliwości pozyskania, jednak są drogie i mają przestrzenne i środowiskowe ograniczenia. Najbardziej trudny jest aspekt ekonomiczny, zanim dane źródło będę można zaznawać opłacanym musimy zainwestować w nie sporo pieniędzy.

Oszczędzajmy więc energię elektryczną, przez co ograniczymy wydatki budżetu domowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>